Vyhledávání "likvidace"

Doporučujeme

Zemní práce, likvidace s bouracími pracemi

K naší autodopravě Vám můžeme nabídnout i kompletní zemní, demoliční a bourací práce.

 • Firma: Milan Petružálek
 • Cena: od 630 Kč
Doporučujeme

Recyklace dřeva

Specializujeme se na recyklaci dřeva a jeho předávání dalším firmám k jejich použití.

 • Firma: Martin Kovář
 • Cena: dle zakázky
Doporučujeme

Štěpkování dřeva

Zabýváme se likvidací dřevní hmoty, drcením a štěpkováním dřeva.

 • Firma: Martin Kovář
 • Cena: dle zakázky

Likvidace zeleně

Provádíme kácení stromů, likvidace keřových a ruderálních porostů - provádíme křovinořezy, likvidace pařezů, likvidace dřevní hmoty, ekologickou likvidaceibiologického odpadu - skládkováním.

 • Firma: Raamar s.r.o.

Likvidace odpadů

Likvidace odpadů zahrnuje i likvidaci technologických celků, různých konstrukcí, hal, kotelen, strojů a podobných věcí. Pro tyto velkoobjemové materiály Vám přistavíme kontejner, kam bude potřeba. Pro další likvidace odpadů Vám rádi zapůjčímemenší sběrné nádoby, velkoobjemové vaky apod.

 • Firma: Suroviny Plundra

Likvidace odpadů

Likvidace odpadů zahrnuje i likvidaci technologických celků, různých konstrukcí, hal, kotelen, strojů a podobných věcí. Pro tyto velkoobjemové materiály Vám přistavíme kontejner, kam bude potřeba. Pro další likvidace odpadů Vám rádi zapůjčímemenší sběrné nádoby, velkoobjemové vaky apod.

 • Firma: Agentura D - K spolecnost s rucením omezeným (s. r. o.)

Likvidace nábytku

Likvidace nábytku, vyklízení bytových i nebytových prostor včetně sklepů, garáží a půd v Praze a v jejím okolí. Zprostředkujeme odvoz veškerých domácích spotřebičů do sběrných dvorů.

 • Firma: Svět stěhování s.r.o.

Likvidace autovraků

Naše společnost je provozovatelem zařízení na demontáž autovraků s oprávněním vydávat potvrzení o ekologické likvidaci autovraků, tj. potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků ve smyslu přílohy vyhlášky v platném znění.

 • Firma: ČECH-ODPADY s.r.o.

Likvidace pařezů

Některé pařezy jsou opravdu velké. Nabízíme Vám jejich nejšetrnější likvidaci za pomoci dřevokazné houby. Houba je čistě saprofytická, nenapadá zdravé stromy, naopak je chrání před parazity jako je kořenovník, nenapadá dřevo budov.

 • Firma: Ing. Jan Bercha - Arboreta

Likvidace a odpady

Odvoz suti a odpadu dokážeme u každé zakázky řešit skutečně komplexně. U demontážní, bouracích a demoličních prací zajišťujeme také plné vyklízení, včetně třídění, recyklace a ekologické likvidace odpadů.

 • Firma: ALTEC BUILDING, s.r.o.

Likvidace firem

Likvidace společnosti je řízený proces, který zajistí, že firma bude mít ukončené všechny obchodní vztahy dohodou, nebude mít žádný majetek, ani závazky a to jak finanční tak morální a nakonec bude vymazána z obchodního rejstříku.

 • Firma: LiteCom, s.r.o.

Likvidace a recyklace

Jsme schopni zajistit likvidaci běžných odpadů v kategorii „O“ (vyjma nebezpečných). Likvidujeme a recyklujeme běžné stavební odpady kategorie „O“, nerosty, pevné odpady ze sanace zeminy a jiné odpady z mechanické úpravy odpadů.

 • Firma: STAVO-Havel s.r.o.

Likvidace nábytku

Abychom usnadnili našim zákazníkům výměnu stávajícího čalouněného nábytku za nový, nabízíme službu likvidace starého nábytku. Tato služba je dostupná všem zákazníkům, kteří si u nás při zakoupení nového výrobku sjednají kompletní dopravné včetně výnosu a montáže.

 • Firma: Zdeněk Ustohal
 • Cena: 130-850

Likvidace odpadů

Nabízíme likvidaci černých skládek, větších množství odpadu, stavebních sutí, zahradního i komunálního odpadu a dalších. Odstraňování probíhá buď strojními mechanizmy do přistavených kontejnerů nebo ručně. Ruční úklid provádějí pracovníci v situacích, kdy není možné použít mechanizaci.

 • Firma: OBR služby s.r.o.

Likvidace autobaterií

Specializovaná prodejna nabízí autobaterie Varta, motobaterie Varta a trakční baterie Varta. Diagnostika elektro auta, nabíječky pro autobaterie, ekologická likvidace, servis. Provádíme profesionální nabíjení autobaterií, motobaterií a trakčních baterie(solární baterie).Velkoobchod, maloobchod.

 • Firma: AKU - HRADEC spol. s r.o.

Likvidace kondenzátorů

Dovolujeme si Vám nabídnout odborné posouzení stavu Vašich kondenzátorů a kompenzačních rozváděčů. Na základě odborného posouzení nebo přesné specifikace kondenzátoru (zařízení) zákazníkem, kde se jedná hlavně o přesné určení obsahu kondenzátoru (impregnantu) dle typového štítku, Vám můžeme zajistit likvidaci kondenzátorů.

 • Firma: ZEZ SILKO, s.r.o.

Likvidace autovraků

V souladu s platnou legislativou ČR je každý výrobce a akreditovaný dovozce povinen odebírat vybraná vozidla s ukončenou životností vlastní značky od 1.1.2007 v České republice, jsou-li tato vybraná vozidla odevzdána do sběrného místa stanoveného výrobcem nebo akreditovaným dovozcem.

 • Firma: Dušan Duda

Likvidace škod

Speciální postup VT metody byl vyvinut pro zmírnění škod a minimalizaci ztrát vzniklých požárem na elektrických zařízení. Sanační práce na elektrických zařízení se provádějí proto, aby zamezily následnému působení kyseliny solné na sanovaná zařízení.

 • Firma: LARS Chemie, spol. s r.o.

Likvidace červotoče

Umělci, úřadujícími ve dřevě jsou hlavně larvy tesaříků a červotočů, spolubydlících s námi ve střešních konstrukcích staveb, podlahách, dřevěném nábytku, a obložení stěn. Nic, co je ze dřeva před nimi není bezpečné.

 • Firma: Ing. Jan Pacovský

Likvidace infekcí

Vyšetřujeme unikátní metodou, diagnostickým přístrojem METATRON 4027GR ClinicalTM, v současné době jediným v ČR. Jedná se o nejvyšší model řady METATRON, nástupce přístroje Metatron 4025GR HunterTM s mnohem pokrokovější metodou screeningu.

 • Firma: Lubomír Jančár

Likvidace plevele

Na krajnicích komunikací, chodnících, pod svodidly, dopravními značkami a dopravními zařízeními, v příkopech, ve zpevněných i nezpevněných žlabech na odvod vody, v oplocení, na skládkách a odstavných plochách.

 • Firma: DERATEX, spol.s r. o.

Likvidace plísní

Plísně a řasy neohrožují jen stavbu vlastní, ale především zdraví jejich obyvatel. Plísně jsou mimo jiné i jedem, způsobujícím mnoho zdravotních problémů, mezi jinými vysoký krevní tlak, alergie, onemocnění plic a jiné. To všechno je důvodem, proč je třeba je bezpodmínečně eliminovat.

 • Firma: Šimandl s.r.o.

Likvidace azbestového nebezpečí

Společnost provádí nejen sanaci a likvidaci azbestu zabudovaného v budovách, ale i likvidaci azbestu zapracovaného ve strojních a dalších zařízeních.V oblasti likvidace azbestového nebezpečí je nejzkušenější českou firmou.

 • Firma: EKOSTAR spol. s r.o.

Likvidace tekutých odpadů

Nabízíme Vám dodání a montáž odlučovačů tuků nebo Čov, periodický odvoz a likvidaci tekutých odpadů, odběr a laboratorní rozbor vzorků odpadů, potvrzení o likvidaci, evidenční listy pro přepravu, vedení evidence likvidovaných odpadů.

 • Firma: TvS centrum Praha, s.r.o. - vodovody - kanalizace

Likvidace stavebního odpadu

Přeúčtování poplatku za likvidaci stavebního odpadu (skládkovné. Doklad o této platbě může být vyžadován stavebním úřadem u takových staveb na které bylo vydáno stavební povolení.

 • Firma: UL*KRAS stavební společnost s.r.o.
 • Cena: 0,80/kg

Likvidace dřevní hmoty

Provádíme činnosti sloužící ke zpracování nebo úplné likvidaci dřevní hmoty: Štěpkování - štěpkování větví provádíme do průměru 15cm, zajistíme odvoz štěpky, soustřeďování - dříví nařežeme na určitou délku podle přání zákazníka, likvidace keřů, odvoz dřeva a frézování pařezů.

 • Firma: PAVOUCI s.r.o.

Likvidace pozůstalostí - Praha a okolí

Naše firma provádí likvidace pozůstalostí s úklidovými pracemi, které s likvidací pozůstalosti souvisí. Naložíme a zlikvidujeme vyřazené věci, nábytek, koberce, ošacení, knihy, časopisy, staré spotřebiče, jako ledničky, pračky, trouby, sporáky, boilery atp. Zlikvidujeme všechny odpady i ty, co jsou klasifikovány jako nebezpečné. Po ukončení nakládky po pracech samozřejmě uklidíme.

 • Firma: Stěhování a vyklízení Milan Veselý

Likvidace odpadů pro firmy

Naše firma je schopná zajistit kompletní servis odpadového hospodářství. Přistavení libovolného počtu kontejnerů na delší dobu. Samozřejmostí je vystavení dokladu o ekologické likvidaci.

 • Firma: Petr Šustr

Likvidace popelovin a přeprava zboží

Do oblasti našeho zájmu v rámci nabídky komplexních služeb spadá likvidace popelovin po spalování a zajišťování silniční či železniční přepravy. Obchody naší společnosti probíhají v rámci EU.

 • Firma: NORTH TRADE ENERGY s.r.o.

Likvidace, demolice kovových konstrukcí

Provádíme likvidaci a demolici, včetně odvozu odpadu na skládku. Odkoupení kovového odpadu a i případné další využití včetně následného dovozu materiálu – štěrk, písek, stavební materiál.

 • Firma: LIPKOVA s.r.o.