Vyhledávání "plyn"

Doporučujeme

Instalatérské práce

Provádíme všechny práce v oblastech voda, topení, plyn, budujeme a rekonstruujeme nejen koupelny, ale i celá bytová jádra, provádíme také rekonstrukce domovních rozvodů.

 • Firma: INSTALA KRT s.r.o.
 • Cena: podle rozsahu prací
Doporučujeme

Tvarové výpalky

Nabízíme tvarové výpalky pálením laserem, plazmou apod.

 • Firma: S.O.Trade moravia s.r.o.
 • Cena: dohodou
Doporučujeme

Izolace proti vodě

Montujeme izolace proti zemní vlhkosti a plynům, tlakové vodě, izolace jezírek a jímek na vodu. Zabráníme tímto úniku nebezpečných látek.

 • Firma: SANOSTAV s.r.o.
 • Cena: dle zakázky

Plyn

Naše firma Vám nabízí rozvody plynu do rodinných domů, rozvody plynu do průmyslových objektů, plynové přípojky, venkovní rozvody plynu STL/NTL, instalace plynových zařízení, vyhotovení projektové dokumentace

 • Firma: TOP-INST

Plyn

Realizuji veškeré plynařské práce, které zahrnují především kompletní rozvody plynu v domech, bytech a ostatních průmyslových objektech. Pro práci s plynem máme veškeré zkoušky a atestace.

 • Firma: Roman Pech

Plyn

Montáž plynového potrubí od hlavního uzávěru plynu až po konečný plynový spotřebič, revize. Výměna plynových spotřebičů (sporáky, kotle,ohřívače,topidla). Uvedení do provozu - záruka. Kontrola a opravy úniku plynu, servis plynových zařízení.

 • Firma: Vestop Jaroslav Kotas

Plyn

Domácí plynovody jsou součástí celkové dodávky při plynofikaci objektů. Pro potrubí plynu uloženého v zemi používáme ocelové potrubí s plastovým opláštěním (bralen) a potrubí z LPE. Vnitřní rozvody plynu realizujeme podle podmínek - ocelové, měděné natvrdo pájené nebo s lisovanými spoji.

 • Firma: DAMIRO 2000, s.r.o.

Plyn

Nabízím opravy plynových spotřebičů, servis kotlů, revize kotlů. Revizní zkoušky a předávací protokoly, revize plynových rozvodů. Vyhledání a posouzení závady na domovních rozvodech plynu a plynového potrubí. Zjištění úniku plynu včetně odstranění závady.

 • Firma: Jaroslav Kovalčík

Plyn

Plyn je stále aktuální a zajímavý zdroj energie a naší snahou je aktivní přístup k zákazníkovi a poradit a navrhnout optimální řešení, které bude splňovat jeho požadavky a představy v cenových relacích a zároveň mu umožní vysoký komfort při obsluze a využití.

 • Firma: GASTHERM - Jiří Vavřín

Plyn

Kompletní potrubní systém obsahuje trubky a tvarovky vyrobené z lineárního vysokohustotního polyetylénu (PE-HD) PE80 a PE100 a je určen pro vnější tlakové rozvody plynu a jiných médií, vůči kterým je PE stálý nebo podmíněně stálý.

 • Firma: PKV PLUS s.r.o.

Plyn a montáže

VIP Instalace Vám v souvislosti s plynem a rozvody plynu může nabídnout například následující služby: domovní přípojky a rozvody plynu ve všech materiálech, revize plynovodů,projektování plynovodů.

 • Firma: Libor Vlach - VIP INSTALACE

Plyny pro zdravotnictví

Nabízíme kompletní sortiment plynů pro použití ve zdravotnictví. Tyto plyny jsou zařazeny mezi léčiva, a proto musí být při jejich výrobě dodržovány přísné požadavky kladené na výrobce léčiv a specifické požadavky na analytickou kontrolu výrobků.

 • Firma: Radim Jiroušek - AQUAMONT s.r.o.

Plyn, topení

Vytápění obytných domů, rodinných domů, kancelářských prostor, výrobních a provozních prostor je v převážné většině řešeno na základě využívání plynu. Zemní plyn je nejrozšířenějším a ekologicky velmi šetřným zdrojem tepla, zároveň topení plynem je provozně nenáročné. Plynové kotle: JUNKERS, Termona, Dakon. Radiáltory: Korado, Purmo, Jaga. Podlahové topení: Gaboterm, Delta top.

 • Firma: PLYNTOP JM s.r.o.

Plyny ve zdravotnictví

Používají se k podpoře dýchání, využívají se narkotizující účinky, opomenout nelze ani plyny pro diagnostiku nebo provoz měřících přístrojů. Známý je mobilní systém heimox používaný při některých onemocněních dýchacích cest.

 • Firma: VOP GROUP, s.r.o.

Plyn a montáže

Plynovodní přípojky objektů od hlavního řadu k HUP objektu nebo areálu z materiálu PE, rozvody plynu v bytech, rodinných domcích, bytových domech, průmyslových objektech, nákupních centrech apod.

 • Firma: Petr Pytlík - PROFITOPO

Plyn a Topení

Naše společnost provádí kompletní montáže rozvodů plynu v bytech i domech v ocelovém, měděném a plastovém potrubí. Rekonstrukce starých rozvodů plynu v bytových domech od plynoměru až po spotřebiče, včetně kompletní dodávky materiálu a stavebních prací. Realizujeme také přípojky od HUP do všech objektů z plastového i ocelového potrubí. Provádíme také připojování a výměny plynových spotřebičů, kotlů či sporáků. Samozřejmostí je vypracování revizní...

 • Firma: Otakar Vojáček

Plyny pro stavebnictví

Je-li řeč o chlazení, je nepostradatelný kapalný oxid uhličitý a suchý led. Jejich výhody jsou nasnadě: vysoká kryogenní efektivita, nízká investiční náročnost, flexibilita, spolehlivost dodávek a rychlá dostupnost. A pak je tady rozsáhlé know-how našich specialistů.

 • Firma: Linde Gas a.s.

Plyny pro rafinerie

Kyslík se v rafineriích ropy používá pro částečnou oxidaci těžkých podílů ropy, pro regeneraci katalyzátorů v zařízeních FCC a ke zvyšování výkonů odsiřovacích jednotek “Claus”.

 • Firma: Linde Gas a.s.

Plyn - instalace, rozvody

Zabýváme se rozvody plynu a instalacemi plynových spotřebičů. - montáže a opravy rozvodů plynu - záruční a pozáruční opravy, montáž a dodávka spotřebičů - servis gastro sporáků, režony plynové - montáže propan-butan rozvodů rod.domků a průmyslových objektů - montáže propan-butan nádrží, lahví a regulátorů - montáž připojovacích hadic k plynovým sporákům - plyn - kov, plast, měď (letováním, lisováním)

 • Firma: Jürgen Hesse
 • Cena: http://www.plynoservis-hesse.cz/

Plyny v malých lahvích

V mnohých situacích je používání velkých lahví s plynem nevhodné. Rovněž jiné důvody např. malá nebo sporadická potřeba, hlediska bezpečnosti nebo technické podmínky svědčí někdy pro použití menších nádob.

 • Firma: Linde Gas a.s.

Plyn - kompletní servis

Provádíme kompletní realizaci venkovních rozvodů (bez omezení průměrů), domovní a průmyslové plynovody (včetně projektové dokumentace), revizi plynových rozvodů a spotřebičů a prodej a servis plynových spotřebičů.

 • Firma: GASPLAST spol. s r.o.

Plyny pro nápojový průmysl

Toto odvětví využívá jak dusík, tak oxid uhličitý a stále více i speciální směs biogon p. Zejména biogon je stále více oceňován milovníky piva, protože při jeho použití nedochází k přesycení tohoto nápoje oxidem uhličitým, brání zvětrávání piva a tím mu zachovává správný říz.

 • Firma: VOP GROUP, s.r.o.

Plyny pro mléčné výrobky

Typ rozkladu závisí na charakteristikách příslušného produktu. Tvrdé sýry s poměrně nízkou aktivitou vody jsou normálně napadány růstem plísní, zatímco produkty s vysokou aktivitou vody, jako je smetana a měkké sýry, jsou náchylnější ke kvašení a žluknutí.

 • Firma: Linde Gas a.s.

Plyny pro ryby a mořské plody

Citlivost ryb a mořských plodů je dána jejich velkou aktivitou ve vodě, neutrálním pH (při kterém se mikroorganismům daří nejlépe) a přítomností enzymů, které rychle působí negativně na jejich chuť a vůni. Rozkladem proteinů z důvodů působení mikroorganismů vznikají nepříjemné pachy.

 • Firma: Linde Gas a.s.

Plyn - instalace a služby

Provádíme instalace plynovodů, plynárenských zařízení, produktovodů, vodovodů i kanalizací. Nabízíme revizní, poradenskou a lektorskou činnost. Zajišťujeme výstavbu plynovodů bezvýkopovou technologií. Montujeme regulační a odorizační stanice. Rozvody realizujeme v oceli, mědi a plastu.

 • Firma: POLYGAS, s.r.o.

Plynem poháněné VRF systémy GHP G Power

Jsou vybaveny výkonným 4 kW generátorem, který umožňuje za současného běhu klimatizace (topení, nebo chlazení) využívat výkon motoru. Jednotka může generovat od 2,3 do 3,95 kW elektřiny při účinnosti výroby více než 40%.

 • Firma: ACOND a.s.

Plynem poháněné VRF systémy GHP G W – Multi 2-trubka

Nová a vylepšená M Series 2-trubka, nabízí nejen lepší výkon, ale také větší flexibilitu. Nyní je k dispozici jako multi-systémy, je možné mnoho kombinací, od 35,5kW do 142HP, což umožní větší výkon a umožní přesné sladění systému a pořizovacích nákladů.

 • Firma: ACOND a.s.

Plynoinstalace

Montáž rozvodů plynu v rodinných domech i ostatních objektech včetně dodání všech plynospotřebičů. Rekonstrukce rozvodů plynu. Vypracování revizní zprávy plynu a uvedení do provozu.

 • Firma: TIPO-TERM, spol. s r.o.

Plynové pece

Vyhřívání stabilních plynových pecí nebo mobilních systémů plynových hořáků se provádí propanem nebo zemním plynem. Palivem je směs plynu a vzduchu. Poměr směsi plyn/vzduch je řízen za účelem řízení topného výkonu. Každý plynový hořák má svůj ventilátor, který je řízen frekvenčně.

 • Firma: ARC-H Welding s.r.o.

Plynoměry

Malý membránový plynoměr pro fakturační i podružné měření spotřeby běžných plynů. Např. zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, vodík, dusík, vzduch, inertní plyny. Možnost osazení NF snímačem pro dálkový přenos údajů. Dodává se se šroubením, lze dodat i bez šroubení nebo s atestem.

 • Firma: G.A.S. a.s.