Vyhledávání "plyn"

Plyny v malých lahvích

V mnohých situacích je používání velkých lahví s plynem nevhodné. Rovněž jiné důvody např. malá nebo sporadická potřeba, hlediska bezpečnosti nebo technické podmínky svědčí někdy pro použití menších nádob.

 • Firma: Linde Gas a.s.

Plyn - kompletní servis

Provádíme kompletní realizaci venkovních rozvodů (bez omezení průměrů), domovní a průmyslové plynovody (včetně projektové dokumentace), revizi plynových rozvodů a spotřebičů a prodej a servis plynových spotřebičů.

 • Firma: GASPLAST spol. s r.o.

Plyny pro nápojový průmysl

Toto odvětví využívá jak dusík, tak oxid uhličitý a stále více i speciální směs biogon p. Zejména biogon je stále více oceňován milovníky piva, protože při jeho použití nedochází k přesycení tohoto nápoje oxidem uhličitým, brání zvětrávání piva a tím mu zachovává správný říz.

 • Firma: VOP GROUP, s.r.o.

Plyny pro mléčné výrobky

Typ rozkladu závisí na charakteristikách příslušného produktu. Tvrdé sýry s poměrně nízkou aktivitou vody jsou normálně napadány růstem plísní, zatímco produkty s vysokou aktivitou vody, jako je smetana a měkké sýry, jsou náchylnější ke kvašení a žluknutí.

 • Firma: Linde Gas a.s.

Plyny pro ryby a mořské plody

Citlivost ryb a mořských plodů je dána jejich velkou aktivitou ve vodě, neutrálním pH (při kterém se mikroorganismům daří nejlépe) a přítomností enzymů, které rychle působí negativně na jejich chuť a vůni. Rozkladem proteinů z důvodů působení mikroorganismů vznikají nepříjemné pachy.

 • Firma: Linde Gas a.s.

Plyn - instalace a služby

Provádíme instalace plynovodů, plynárenských zařízení, produktovodů, vodovodů i kanalizací. Nabízíme revizní, poradenskou a lektorskou činnost. Zajišťujeme výstavbu plynovodů bezvýkopovou technologií. Montujeme regulační a odorizační stanice. Rozvody realizujeme v oceli, mědi a plastu.

 • Firma: POLYGAS, s.r.o.

Plynem poháněné VRF systémy GHP G Power

Jsou vybaveny výkonným 4 kW generátorem, který umožňuje za současného běhu klimatizace (topení, nebo chlazení) využívat výkon motoru. Jednotka může generovat od 2,3 do 3,95 kW elektřiny při účinnosti výroby více než 40%.

 • Firma: ACOND a.s.

Plynem poháněné VRF systémy GHP G W – Multi 2-trubka

Nová a vylepšená M Series 2-trubka, nabízí nejen lepší výkon, ale také větší flexibilitu. Nyní je k dispozici jako multi-systémy, je možné mnoho kombinací, od 35,5kW do 142HP, což umožní větší výkon a umožní přesné sladění systému a pořizovacích nákladů.

 • Firma: ACOND a.s.

Plynoinstalace

Montáž rozvodů plynu v rodinných domech i ostatních objektech včetně dodání všech plynospotřebičů. Rekonstrukce rozvodů plynu. Vypracování revizní zprávy plynu a uvedení do provozu.

 • Firma: TIPO-TERM, spol. s r.o.

Plynové pece

Vyhřívání stabilních plynových pecí nebo mobilních systémů plynových hořáků se provádí propanem nebo zemním plynem. Palivem je směs plynu a vzduchu. Poměr směsi plyn/vzduch je řízen za účelem řízení topného výkonu. Každý plynový hořák má svůj ventilátor, který je řízen frekvenčně.

 • Firma: ARC-H Welding s.r.o.

Plynoměry

Malý membránový plynoměr pro fakturační i podružné měření spotřeby běžných plynů. Např. zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, vodík, dusík, vzduch, inertní plyny. Možnost osazení NF snímačem pro dálkový přenos údajů. Dodává se se šroubením, lze dodat i bez šroubení nebo s atestem.

 • Firma: G.A.S. a.s.

Plynnové spotřebiče

Nabízené plynové spotřebiče jsou zařízení, ve kterých se spaluje propan-butanový plyn pro účely tepelné úpravy pokrmů (vaření, pečení, grilování aj.), vytápění, svícení, chlazení. Propan-butanový plyn se prodává ve zkapalněném stavu, v tlakových nádobách.

 • Firma: AFTERWORK - Tomáš Voplatek

Plynoinstalace

Montujeme rozvody plynu pro rodinné domy i pro průmyslové objekty od hlavního uzávěru plynu až po spotřebič. Zajistíme realizaci od projektové dokumentace, vyřízení žádosti plynárenské společnosti, revize vedení, spuštění plynovodu po osazení plynoměru.

 • Firma: Jiří Mudroch

Plynoinstalace

Zabýváme se především komplexní dodávkou kotelen na zemní plyn, propan i LTO se specializací na stavebnicové kotelny (složené z většího počtu kotlů o menším výkonu). Provádíme přestavby komaxitových linek na plyn, montáže a opravy průmyslových pecí bez omezení výkonu.

 • Firma: UNIMETAL- engineering, s.r.o.

Plynové kotle - stacionární kotle G42, G42 Eco

Litinový článkový plynový kotel vybavený atmosférickým hořákem je určen pro spalování nízkotlakého zemního plynu. Dvou a tříčlánková velikost je vhodná pro rekonstrukce zdrojů tepla v samostatných bytových jednotkách, pro menší obytná a rekreační zařízení. Výkon:7 – 49 kW. Palivo: zemní plyn.

 • Firma: RAMO Plzeň, s.r.o.

Plynoinstalace

Provádíme montáže a dodávky plynových kotlů pro rodinné domky, montáže rozvodů plynu včetně průmyslových, montáže kotelen do 3,5 MW, veškeré opravy plynových instalací, opravy plynových spotřebičů, havarijní služba nonstop, rekonstrukce rozvodů plynu, rekonstrukce kotelen, opravy plynoinstalace.

 • Firma: Fesmont 2000 s.r.o.

Plynový hořák injektorový

Pecní hořák středotlaký s úplným předmísením plynu a atmosférického spalovacího vzduchu. Vyznačuje se autoregulací spalovacího poměru plyn-vzduch a možností seřízení délky a ostrosti plamene. Předehřev spalovacího vzduchu není možný. Hořák lze doplnit bočně situovaným stabilizačním hořákem.

 • Firma: E-therm TZ s.r.o.

Plynové teplovzdušné jednotky Aermax Kondensa

Nová kondenzační jednotka Kondensa, jejíž důležitou součástí je premixový hořák, dosahuje až 105% účinnosti s velkou úsporou energie a hořlavého plynu. Vysoká účinnost - úspora energie.

 • Firma: VYKOM vytápění hal s.r.o.
 • Cena: Od 78 125,- Kč bez DPH

Plynové kotle

Použitím plynového kondenzačního kotle aktivně přispíváte k ochraně ovzduší a životního prostředí. A to díky jeho efektivitě a bezkonkurenční účinnosti 98% při přeměně zemního plynu na teplo.

 • Firma: Ivo Meduna

Plynárenské práce

Rozvody plynu vnitřní provádíme převážně z měděných trub spojovaných lisováním. Přípojky domovní z potrubí železného Bralen a plastového. Montáž veškerých druhů topidel včetně revizí.

 • Firma: Stanislav Vančák

Plynařské práce

Rozvody plynu provádíme v objektech z oceli svařováním a z mědi pájením natvrdo a u venkovních rozvodů tam, kde je to vhodné i z plastů. Po dokončení montáže provedeme tlakové zkoušky a přizvaný revizní technik plynovod zkontroluje a vypracuje revizní zprávu.

 • Firma: VOTOP PRAHA s.r.o.

Plynový kotel GI 3600

Tento model plynového krbu je specielně zkonstruován pro instalaci do stávajících malých krbů na dřevo, přičemž stačí do stávajícího krbu nainstalovat přívod plynu a komín opatřit aluminiovou (hliníkovou) vložkou.

 • Firma: PRATOR CZ s.r.o.

Plynové kotle, sporáky, ohřívače vody

Zajistíme veškerá potřebná povolení včetně projektu,navrhneme nejlepší možné řešení,zpracujeme cenovou nabídku,provedeme vlastní montáž,uděláme revizi plynu a komína,vyřídíme uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě.

 • Firma: GAZKOMPLET, spol. s r.o.

Plynárenská dvířka

Typizovaná dvířka s rámečkem pro hlavní uzávěry plynu a plynoměry. Dle požadavku zákazníka vyrobíme i atyp. rozměry. IP20.Materiál ocelový plech, povrchová úprava RAL7032 nebo 7035 nebo jiný odstín dle požadavků zákazníka.

 • Firma: E L Z A M Bystřany, společnost s r.o.

Plynový gril POTIS G3

Parametry: - Nerezová ocel. - Infračervené hořáky s keramickými deskami. - Výhřevnost: 8,75 kW - Max. váha masa: 50 kg - Max. výška masa: 620 mm - Lze použít pro zemní plyn i pro propanbutan.

 • Firma: KEBAB EXPRES, KALIF s.r.o.
 • Cena: 19.500,- Kč bez DPH

Plynové kotle - stacionární kotle G90

Teplovodní kotel pro nízkotlaké otopné soustavy s nuceným oběhem vody určený pro vytápění středních a větších objektů – například škol, výrobních dílen, budov občanské vybavenosti a podobně. Výkon: 64 – 120 kW. Palivo: zemní plyn.

 • Firma: RAMO Plzeň, s.r.o.

Plynový hořák vířivý typu A

Pecní hořák nízkotlaký nové generace, bez předmísení plynu a spalovacího ventilátorového vzduchu. Vyznačuje se ostrým plamenem s výstupní rychlostí spalin do pecního prostoru cca 40 m.s-1. Předehřev spalovacího vzduchu je možný až do teploty 400°C.

 • Firma: E-therm TZ s.r.o.

Plynoinstalace

Montujeme průmyslové i domovní plynovody, realizujeme dodávku a montáž spotřebičů většiny značek na českém trhu. Zajistíme spuštění a servis spotřebičů a revizi plynovodu. Pro potrubí plynu uložené v zemi používáme ocelové potrubí s plastovým opláštěním, potrubí z PE nebo potrubí měděné opláštěné.

 • Firma: Ing. Martin Korec

Plynofikace objektů

Plynofikaci Vašeho domu, provozovny nebo průmyslového objektu provedeme na klíč, včetně zajištění všech přidružených prací. Provádíme dodávku a montáž spotřebičů všech značek a typů bez omezení výkonu (kotle, plyn. ohřívače, sporáky, topidla, teplovzdušné agregáty).

 • Firma: SETOP s.r.o.

Plynové kotle - stacionární kotle G36

Litinový článkový plynový kotel vybavený atmosférickým hořákem je určen pro spalování nízkotlakého zemního plynu. Tříčlánková velikost je vhodná pro rekonstrukce zdrojů tepla v samostatných bytových jednotkách, pro menší obytná a rekreační zařízení. Výkon:12 – 49 kW.

 • Firma: RAMO Plzeň, s.r.o.