Vyhledávání "projektová dokumentace"

Doporučujeme

Stavby na klíč

Provádíme stavby a rekonstrukce v kompletním rozsahu prací, veškeré související řemeslné práce, interiéry a také služby projekčního charakteru.

 • Firma: Tomáš Kadlec
 • Cena: podle rozsahu prací

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci zpracováváme v naší vlastní projekční kanceláři. Dokumentace vzniká v rozsahu prováděcí dokumentace a vzniká z individuálních studií na základě vašich požadavků a potřeb.

 • Firma: Jan Sucharda

Projektová dokumentace

Provedení projektové dokumentace Vašeho rodinného domu, přístavby, vestavby apod. je ztvárnění Vašich představ, požadavků na stavbu. Samozřejmě, představy jsou limitovány množstvím finančních prostředků. Projektové přípravě je proto nutné věnovat dostatek času.

 • Firma: AZ OPTIM s.r.o.

Projektová dokumentace

Začínáme již zmiňovanou studií proveditelnosti, která může mít několik variant, které se tvoří spolu s investorem. Dále prostřednictvím autorizovaných projektantů vytvoříme projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Veškerá dokumentace je zpracovaná v programu AUTOCAD, tedy srozumitelná i laikovi

 • Firma: P.V. Service, spol. s r.o.

Projektová dokumentace

Nabízíme zpracování projektových dokumentací pro územní řízení a stavební povolení pro nové STL, NTL plynovody, rekonstrukce, opravy STL, NTL plynovodů, regulační stanice, domovní rozvody plynu, vodovodní rozvody a přípojky, kanalizace.

 • Firma: Reprogas, spol. s r.o.

Projektová dokumentace

Naše firma se specializuje na provádění projektové dokumentace rodinných domků v rozsahu od 1.500.000,- až do 2.500.000,-Kč.Od dokumentace po kolaudaci. Doplňkový program firmy je dovoz a montáž cihelných obkladů.Cihly upravujeme na jakýkoliv rozměr a tloušťku pro exteriery a interiery domů. Dále se zaměřujeme na zahradní architekturu,venkovních krbů,grilovacích stolů,kruhových pecí /nejen na picu/ a práci s režným kamenným zdive...

 • Firma: Kohout Luboš

Projektová dokumentace

Víme, že kvalitní projekt šetří peníze. Proto se při zpracování dokumentace zaměřujeme na volbu optimálních technologií a efektivní využití stavebního materiálu, což vede k výrazným ekonomickým úsporám stavby.

 • Firma: BACH Kvalite s.r.o.

Projektová dokumentace

V závislosti na konkrétních požadavcích poskytujeme projekční práce potřebné k realizaci Vašich záměrů. Ve spolupráci s Vámi dáme Vašim představám jejich konkrétní podobu. Optimálně zhodnotíme prostor a navrhneme efektivní řešení.

 • Firma: Stavbycentrum CZ s.r.o.

Projektová dokumentace na rybník

Připravíme Vám projektovou dokumentaci včetně předprojektové přípravy pro stavbu rybníka nebo rekonstrukci vodní nádrže či odbahnění stávajícího rybníka. Více info na : www.ryb-ka.cz

 • Firma: Ing. Tomáš Sobotka

Projektová dokumentace konstrukcí

Nabízíme Vám mimo instalací "na klíč" také zpracování technických podkladů pro instalace, které si chcete ralizovat sami. Vybereme spolu s Vámi správné konstrukce, připravíme 2D výkresy realizace a podklady pro objednávku. Zajistíme pro Vaši instalaci projekt elektro za skvělé ceny.

 • Firma: SOLAR PANEL s.r.o.

Projektová dokumentace zahrad

Zajišťujeme projekty výsadeb. Pokud je podepsána smlouva o provedení díla, tyto projekty jsou zajišťovány zdarma. V opačném případě si účtujeme cca 1500Kč za 100m čtverečných zahrady.

 • Firma: Acacia-zahradnická, s. r. o.

Projektová dokumentace pro územní řízení

Náležitosti této dokumentace vyžadujé zákon a její obsah stanovuje příslušný stavební úřad. Součástí dokumentace jsou vyjádření dotčených orgánů, správců (vlastníků) sítí a přilehlých nemovitostí.

 • Firma: EUROprojekt build and technology s. r. o.

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Tento stav dokumentace je nejpodrobnější vzhledem k realizaci projektu - detailní provedení konstrukcí a stavebních prvků. Dle zákona není nutné mít tuto dokumentaci. Zpracovává se převážně u obsáhlejších a složitějších projektů.

 • Firma: EUROprojekt build and technology s. r. o.

Projektová dokumentace v oboru pozemních staveb

Investiční záměry,architek­tonické studie – vizualizace (digitální modely objektu ve 3D), projektová dokumentace pro územní řízení , pro stavební povolení, pro provedení stavby ,skutečného provedení stavby.

 • Firma: Prost Hodonín, s.r.o.

Projektová dokumentace v oblasti technologických procesů

Poskytuje služby pro průmyslové podniky a kompletaci investičních celků v oblastech automatizace průmyslových procesů, měření a regulace neelektrických veličin, slabo- i silnoproudé rozvody, supervize při realizaci montáží, resp. demontáží, najíždění celků, oživení systémů atd.

 • Firma: ASMAR,a.s.

Projektová dokumentace silnoproudé, slaboproudé elektrotechniky a MaR

V rámci projekce zajišťujeme projektovou dokumentaci v oblasti silnoproudé, slaboproudé elektrotechniky a MaR. Jedná se o dokumentaci pro územní rozhodnutí, dále pro vydání stavebního povolení až po dokumentaci pro provedení stavby vč. rozpočtu.

 • Firma: Libor Fiala - LIFI

Projektové dokumentace

Zpracováváme fotovoltaické elektrárny, telekomunikační vedení O2, úložné i nadzemní metalické a optické vedení telekomunikačních sítí, silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace objektů, inteligentní elektroinstalace ABB i-bus KNX, veřejné osvětlení, přípojky nn a přípojky a přeložky O2.

 • Firma: Projinstal Plzeň s.r.o.

Zpracování projektové dokumentace stavby

Pro naše zákazníky, kteří se připravují na realizaci stavby, zajišťujeme zpracování projektové dokumentace ve všech projektových stupních, tedy od koncepční studie, přes dokumentaci pro územní a stavební řízení až po realizační dokumentaci a autorský dozor při provádění stavby.

 • Firma: Ing.arch. Vít Polák - GOIA

Projektové dokumentace - pozemní stavitelství

Zhotovujeme projektové dokumentace v oblasti pozemního stavitelství - rodinných domů, průmyslových staveb a projekty na revitalizaci panelových domů. Projektové dokumentace připravujeme ve studii a prováděcího projektu určeného ke stavebnímu povolení.

 • Firma: LÉDL - stavební společnost s.r.o.

Zpracování kompletní projektové dokumentace

Zpracování kompletní projektové dokumentace a rozpočtu s výkazy výměr na objekty pozemního stavitelství, tak jak požaduje vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, tj. včetně statického posudku, profesí, veřejnoprávního projednání, atd.

 • Firma: Projekční kancelář Ing. Vratislav Štefko - projekty staveb

Projektové dokumentace na rodinný dům

Prostřednictvím našich služeb a partnerů nabízíme zajištění projektové dokumentace na rodinný dům s možností výběru typového domu z internetového katalogu nebo ve spolupráci s architektem individuální jedinečný projekt.

 • Firma: HK Stavební spol. s r.o.

Zpracování projektové dokumentace

Nabízíme zpracování projektové dokumentace se zakreslením skutečného stavu i zapracování jednotlivých prvků do stavebních výkresů. Pomůžeme s výběrem optimálního systému zabezpečení tak, aby vyhovovalo nejen Vašemu estetickému cítění, ale i podmínkám pojišťoven.

 • Firma: Mont-lock, s.r.o.

Projektové dokumentace staveb

Firma zhotovuje kompletní projektové dokumentace staveb v těchto stupních: návrhy - studie, podklady pro územně plánovací informaci (včetně jejího obstarání), projekty k územnímu souhlasu (včetně jejího obstarání), projekty k územnímu řízení (včetně jeho obstarání), projekty k ohlášení stavby.

 • Firma: SHS 2 - Ing. Havrda a synové s.r.o.

Projektové dokumentace novostavby

Nabízíme vypracování projektové dokumentace novostavby ve všech stupních. Při této činnosti se soustředíme především na fázi předprojektovou, kde se detailně seznámíme s požadavky a představami investora. Jsme schopni zajistit kvalitu zpracování a minimální náklady na údržbu.

 • Firma: Energoprojekt - Ing. Marcel Šaffek

Zpracování projektových dokumentací

Zpracování projektových dokumentací na stavbu nových rodinných domů a ostatních staveb, na přístavby, přestavby a rekonstrukce stávajících objektů, na zřízení půdních bytů a vestaveb ve stávajících objektech, na zřízení přípojek na inženýrské sítě.

 • Firma: Ing. Simona Buřičová

Stavební projektové dokumentace

Zabýváme se tvorbou kompletní stavební projektové dokumentace průmyslových staveb, administrativních a občanských staveb, rodinných domů, bytů a inženýrských staveb a to včetně projektů TZB. Zpracováváme dokumentaci jak pro výstavbu nových objektů, tak pro rekonstrukce budov. Zprostředkujeme Vám projekty statiky, elektroinstalací, vzduchotechniky, požárně-bezpečnostního řešení, dopravního řešení atd. Velkou část staveb, které realizujeme, sami p...

 • Firma: ABS - stavební společnost s.r.o.

Zajištění projektové dokumentace

Nabízíme několik typových projektů s možností úprav dle přání zákazníka. Použité materiály mají výborné tepelné vlastnosti a jsou ekologicky nezávadné. Každý dům je projednáván individuálně při osobním jednání se zákazníkem pro dosažení optimální představy domu.

 • Firma: BEVA invest s.r.o.

Přídavky projektové dokumentace

Nabízíme autorský dozor, realizaci vnitřních rozvodů, zajištění realizace přeložek vedení, velkoformátový tisk do formátu A1 nebo do šíře 610mm a délky 2000 mm, digitalizaci půdorysu objektů a katastrálních map a atd.

 • Firma: Projinstal Plzeň s.r.o.

Tvorba projektové dokumentace

Tvoří nedílnou součást žádosti o vydání úředního rozhodnutí o umístění stavby. Obsah dokumentace, resp. obsah a rozsah podkladů přikládaných k návrhu na vydání územního rozhodnutí, je předepsán dle vyhláškou č.503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení.

 • Firma: IPS Plan s.r.o.

Kompletní projektová dokumentace stavby

Řešíme požadavky a potřeby zákazníků v oblasti vytápění, vodoinstalace, plynoinstalace a elektro. Provádíme projekční činnost v oborech plynoinstalace a ústřední vytápění, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení, elektroinstalace a vzduchotechniku. Komplexní služby v oboru technická zařízení budov.

 • Firma: FIS Instalace s.r.o.