Ochrana osobních údajů Ing. Milan Bezděk, Drnovská 27/25, 68201 Vyškov

Doporučená nabídka
O tuto nabídku se za poslední měsíc zajímalo 31 zákazníků

Poradenství v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR), služby pověřence pro ochranu osobních údajů.

Od května 2018 se začne používat a vymáhat Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (General Data Protection Regulation, dále jen GDPR). Toto Nařízení hájí práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, avšak klady požadavky také na zpracovatele osobních údajů.

GDPR přebírá všechny dosavadní zásady pro ochranu a zpracování údajů, na nichž systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

V souladu s tím se rozvíjejí a posilují práva lidí dotčených zpracováním, a to ve dvou složkách:

  • mít informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč
  • domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu

GDPR klade důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců, odpovědných za zpracování.

V souvislosti se zaváděním požadavků GDPR ve Vaší firmě nabízíme tyto služby:

  • analýzu dopadů GDPR na Vaši firmu a Vaše interní procesy
  • návrhy řešení otevřených problémů souvisejících s ochranou osobních údajů ve Vaší firmě
  • zpracování zásad pro dodržování pravidel GDPR ve Vaší firmě (personální bezpečnost, fyzická bezpečnost, administrativní bezpečnost, bezpečnost informačních systémů)
  • konzultace s dozorovým úřadem
  • konzultace problémů souvisejících se zaváděním GDPR ve Vaší firmě
  • spolupráci při získání a obnovení osvědčení dle čl. 42 GDPR
  • průběžné kontroly dodržování pravidel GDPR ve Vaší firmě

Parametry

regionální zaměření

celá ČR