Oceňování zemědělských pozemků - Ing. Marie Šimonová Ing. Marie Šimonová, Zahradní 441, 28102 Cerhenice

Doporučená nabídka

Jsem Vám nápomocni ve zpracování oceňování zemědělských pozemků.

Mohu zpracovat znalecké posudky na ocenění:

  • pouze stavebních, zemědělských a jiných pozemků včetně porostů v počtu do 50 kusů

Nemohu oceňovat stavby, lesní pozemky a lesní porosty.

Cena: dle zakázky