Odlitky z neželezných kovů Vítkovické slévárny, spol. s r.o., Halasova 2904, 70300 Vítkovice

Doporučená nabídka

Vyrábíme odlitky z neželezných kovů.

Výrobu provádíme technologií gravitačního lití do samotuhnoucích furanových směsí nebo pískových forem, jsme schopni vyrobit jakkoliv tvarově složitý výrobek do hmotnosti cca 2 000 kg/ks.

Odlitky dodáváme hrubé, ohrubované s přídavkem nebo nahotovo opracované.

Modely vyrábíme ve vlastní modelárně.

Technologií odstředivého lití vyrábíme odstředivě lité odlitky z mosazných slitin pro výrobu ložiskových klecí, vysoce namáhaných kluzných pouzder a dalších součástek.

Odlitky jsou vyráběny do kovových, kruhových nebo tvarových forem (kokil).

Disponujeme dvěma licími stroji s horizontální osou rotace.

Tavení probíhá ve dvou indukčních kanálkových pecích.

Odlitky dodáváme hrubované s přídavky 1,5 – 2,5 mm na plochu, případně hotovně opracované dle požadavku zákazníka.

Parametry

Regionální zaměření

Česká republika

Cena: dle zakázky