Tepelně technické posouzení MIRRO s.r.o., Třebohostická 2283, 10000 Praha 10

Doporučená nabídka

Proč si nás vybrat?

  1. Působíme na českém trhu od roku 1996.
  2. Za dobu své působnosti jsme získali významnou skupinu domácích i zahraničních klientů především díky vysoké kvalitě služeb.

Reference

Reference firmy

Provádíme tepelně technické posouzení.

Nabízíme:

  • posouzení způsobu zateplení, návrh vhodného zateplovacího systému
  • vypracování odborného posudku pro potřeby Programu Zelená úsporám
  • výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění dle TNI 73 0329 (rodinné domy), TNI 73 0330 (bytové domy)
  • posouzení tepelně technických vlastností konstrukcí budov, výpočet součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí U (W/m2.K)
  • vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 148/2007 Sb.
  • vypracování studie návratnosti investic
  • zajištění technického dozoru při provádění zateplování

Parametry

Regionální zaměření

Česká republika

Cena: dle zakázky