Aktivní řízení administrace Contract management, a.s., Zelený pruh 95, 14000 Praha 4

Doporučená nabídka

Proč si nás vybrat?

  1. Dokážeme velmi pružně a efektivně reagovat
  2. Podpora při stanovení investičních nákladů ve všech fázích, tzn. od stupně PD Studie až po PDPS 3.Z hlediska řízení stavby zajistíme kompletní servis - administrace projektu a veškerých změn rozpočtů.
  3. Naše právní oddělení poskytne legislativní podporu technickým pracovníkům na stavbě.

Reference

Reference firmy

Zajišťujeme kompletní servis v oblasti řízení administrace

Zajišťujeme kompletní servis v oblasti řízení administrace v takovém rozsahu a kvalitě, aby veškeré změny stavebního projektu byly z pohledu realizace stavby oprávněné a z pohledu legislativního rámce uznatelné – tzn. v souladu jak s národní legislativou, tak s podepsaným souhrnem smluvních dohod.

V rámci realizace stavebních projektů dochází k mnoha diferencím od původního zadání. Tyto rozdíly pak mají vliv na rozpočty a harmonogramy

Dále nabízíme:

  • supervize projektových dokumentací
  • technický dozor staveb
  • rozpočty a cenové expertízy

Parametry

Regionální zaměření

Praha a Liberecký kraj