Výzkum a vývoj v oblasti vodního hospodářství a nakládání s odpady a obaly Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce, Podbabská 2582/30, 16000 Praha 6

Doporučená nabídka

Proč si nás vybrat?

 1. Spolehlivost
 2. Flexibilita
 3. Odbornost
 4. Dostupnost v rámci ČR – Praha, Brno, Ostrava
 5. Široký rozsah stanovovaných ukazatelů
 6. Unikátní speciální analýzy

Poskytujeme služby v oblasti výzkumu a vývoje v oblasti vodního hospodářství a nakládání s odpady a obaly.

Nabízíme spolupráci výzkumným organizacím a dále smluvní výzkum a expertní činnosti pro komerční zákazníky, organizace státní a veřejné správy a soukromé osoby.

Oblasti působnosti:

 • hydraulika, hydrologie a hydrogeologie
 • hydrochemie, hydrobiologie, mikrobiologie vody, radioekologie a hydroekotoxikologie
 • vodní ekosystémy a ochrana biodiverzity
 • zjišťování a hodnocení stavu vod a plánování v oblasti vod
 • vodní zdroje, jejich ochrana a možnosti využití
 • technologie úprav a čištění vody a kalového hospodářství
 • hospodaření s odpady a obaly
 • hydrologické extrémy (povodně a nedostatek vody)
 • matematické a fyzikální modelování
 • datové a informační technologie a služby, GIS
 • příprava právních předpisů a technických norem

Parametry

Lokalita

Praha

Cena: dle zakázky