Úpravy ploch a území Miroslav Pola Miroslav Pola, Bří Čapků 831, 27711 Neratovice

Doporučená nabídka

Proč si nás vybrat?

  1. Garantujeme cenovou nabídku po celou dobu realizace zakázky
  2. Máme pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám
  3. Poskytujeme záruku za provedené práce dle typu díla
  4. Firma existuje již od roku 1996

Reference

Reference firmy

Zabezpečujeme úpravy ploch a území.

Poskytujeme úpravy ploch a území.

Zajišťujeme:

  • odstranění odpadu ze stavby
  • povrchové úpravy terénu včetně osetí travním semenem
  • osazení dopravních značek, svodnic
  • vyklizení staveniště
  • předání staveniště

Parametry

Objednávky

přijímáme non-stop

Cena: dle rozsahu prací