Rekonstrukce budov - sanace Ivan Doležal , Hartinkov 6, 56943 Hartinkov

Doporučená nabídka

Proč si nás vybrat?

Organizace Ivan Doležal je držitelem certifikátů pro výstavbu a rekonstrukci kanalizací a kanalizačních šachet.

Reference

Reference firmy

Dlouhodobě spolupracujeme s firmou Hermes a používáme pro sanace kanalizací i ČOV jejich metody. Čističky odpadních vod jsou naší druhou specializací. Provádíme sanace ČOV a další služby podobně jako opravy kanalizací.

  • Sanace kanalizačních a všech vodohospodářských objektů. Bezvýkopové opravy stok a kanalizací. Pracujeme v průlezových profilech a opravy kanalizací provádíme ručně či strojově za pomocí moderního vybavení.

  • Sanace a rekonstrukce šachet. Sanace šachet kanalizací, rekonstrukce šachet, oprava, výměna či terénní zvednutí šachtových poklopů a uličních upustí.

  • Rekonstrukce šachet metodou KS - ASS. Tato metoda se používá tam, kde jsou šachty zničeny rzí a nejde je již jinak opravit.

  • Výstavba kanalizačních objektů. Realizujeme nejen opravy kanalizací, ale také výstavbu nových kanalizačních objektů různých typů.

  • Výšková regulace armatur na cestách. Opravy a zvednutí kanalizačních a šachtových poklopů tak, aby byly na úrovni vozovky a auta je mohla jednoduše přejíždět. Zarovnání s terénem.

Parametry

Lokalita

Celá ČR