Pravopisné opravy textů Jiří Horák , Mírová 406, 38501 Vimperk

Doporučená nabídka

Nabízím pravopisné opravy textů.

Nabízím opravy textů:

  • pravopisné
  • morfologické
  • syntaktické
  • stylistické

Zpracuji standardizaci neobvyklých větných vazeb, sjednocení nejednotně použitých jazykových prostředků v celém textu, úprava slovosledu, předložkových vazeb atp..

Parametry

Lokalita

celá ČR