Vyhledávání "informační systémy"

Nabízíte "informační systémy" nebo jiné produkty či služby?

Vložit nabídku

Nabízejte je na Tržišti v sekci doporučených nabídek a předběhněte konkurenci!

Restaurační a barový informační systém

Základ systému tvoří speciálně navržené skladové hospodářství. K rychlejší obsluze zákazníků lze využít dotykovou obrazovku a přenosné zařízení PDA pro pořizování objednávek přímo u stolu. Majitel restaurace má možnost nahlížet do systému přes internet.

 • Firma: SOFICO-CZ, a.s.

Informační systém mzdy PLUS

Aplikační programové vybavení, které umožňuje vést kompletní informační databázi o zaměstnancích, zpracovávat jejich mzdy a v reálném čase podává důležité informace o zaměstnancích nejen pracovníkům mzdové účtárny a personalistům, ale i střednímu a top managementu firmy.

 • Firma: KS - program, spol. s r.o.

Informační systém mzdy PROFi

Aplikační programové vybavení, které umožňuje vést kompletní informační databázi o zaměstnancích, zpracovávat jejich mzdy a v reálném čase podává důležité informace o zaměstnancích nejen pracovníkům mzdové účtárny a personalistům, ale i střednímu a top managementu firmy.

 • Firma: KS - program, spol. s r.o.

Dopravní informační systém

Jedná se o soubor více než 120 jednotlivých aplikací, které zajišťují datovou základnu pro nejrůznější potřeby (řízení, provoz, evidence, údržba, sledování, vyhodnocování, kontroly apod.) veškerých odvětví, týkajících se MHD hl.m. Prahy.

 • Firma: UNIPROG s.r.o.

Informační systém WinFAS

Systém je vhodný pro firmy, které chtějí mít své podnikání více pod kontrolou, ekonomický růst, vstupovat do dalších oblastí podnikání či zavádět nové podnikatelské procesy. Je to modulární systém, jeho komplexnost nezatěžuje ty uživatele, kteří se rozhodnou využívat jen část jeho funkcí.

 • Firma: Organizační kancelář, s.r.o.

Informační systém pro cestovní kanceláře

Systém je přizpůsobený specifickým podmínkám podnikatelského oboru, je dodáván jako Oborové řešení. V něm je systém přizpůsoben specifickým pracovním úkonům a evidencím pracovních procesů, zjednodušuje administrativu, automatizuje tvorbu dokladů a souvisejících záznamů.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro hotely a restaurace

Maximální kontrola peněz a zásob. Grafické znázornění rozložení stolů. Restaurační kasa s přehlednou dotykovou obrazovkou. Detailní sledování výnosů na jednotlivých provozovnách. Automatická komunikace mezi kasou a kuchyní.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro ICT firmy

Detailně propracované obchodní procesy od prvotní nabídky, až po tvorbu a evidenci klientských smluv v systému. Automatická tvorba dokladů a jejich rozesílání v elektronickém formátu na základě uzavřených smluv a jejich plnění.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro kovovýrobu

Jednoduchá tvorba nabídek včetně kalkulací. Detailní sledování nákladů a výnosů na jednotlivých střediscích, v zakázkách, obchodních případech nebo projektech. Přehledné plánování a sledování termínů dodání. Komplexní skladové hospodářství.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro média

Řízení a kontrola distribučního plánu. On-line propojení s e-shopem. Automatizovaná tvorba remitend. Elektronický oběh dokladů. Vysoká variabilita při sestavování dealerských slev. Příjem, zadávání a sledování zakázek v průběhu celého obchodního cyklu.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro notářské kanceláře

Adresář (evidence právnických a fyzických osob, kontakty, telefony, ...) Rejstříky (evidence spisů N, D a dalších, statistika). Ověřovací doložky (tisk doložky na etikety). Dokumenty (automatické předvyplnění šablon vytvořených v MS Word).

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro oční optiky

Evidence zakázek pro výrobu, či úpravy brýlí. Evidence zakázek prodeje kontaktních čoček. Evidence jednotlivých měření zraku pacientů, a to jak při jednotlivých zakázkách tak samostatně. Evidence ošetřujících lékařů a receptů na jednotlivé optické pomůcky.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro reklamní agentury

Evidence zakázek – nabídky k zakázkám, evidence nákladových cen, objednávky k dodavatelům, objednávky od odběratelů, fakturace. Sledování čerpání rozpočtu schváleného na danou zakázku.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro specializovaný maloobchod

On-line propojení s e-shopem. Věrnostní klientské programy. Propracovaná cenotvorba. Monitoring prodejnosti jednotlivých produktů ("ležáků“). Řízení a kontrola prodejní sítě (stavu zásob, nevyřízených objednávek).

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro velkoobchodní prodej

Elektronický oběh dokladů. Sledování a řízení pohybu zboží a materiálu. Možnost hromadně fakturovat dílčí dodávky a komplexně evidovat zakázky. Přehledné sledování úhrady pohledávek a kreditu odběratelů. Detailně propracovaný systém tvorby cen a slev.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Outsourcing informačních systémů

V oblasti podnikového managementu, CRM, ERP a dalších databázových řešení provedeme v libovolném sjednaném rozsahu - úvodní studie, návrh řešení, vývoj software NA MÍRU, dodávka aplikací, implementace, zaškolení obsluhy, technická podpora, servis

 • Firma: Apliko s.r.o.
 • Cena: Cena nabídky

Podnikové informační systémy (ERP)

Autorizovaným Premium Partnerem naší společnosti. Zajišťujeme smluvně především dodávky, implementace a postimplementační podporu produktové řady Abra G3 a G4 a prodej LS/LP (prodej licenční podpory a licenční služby).

 • Firma: SEVENOAKS, s.r.o.

Řídící a informační systém - software

Software je určen ke konfigurování dispečerské mozaiky řízeného pomocí sériového kanálu. Konfigurační software v sobě zahrnuje tabulky adresací jednotlivých signálů, tabulky stavů a nastavení hlavních řídicích parametrů. Aplikace je vytvořena pro 32bitový operační systém.

 • Firma: APEL s.r.o.

Informační systém Infos Silver

Tato verze je primárně určena pro střední a menší společnosti, které požadují vysoký standard služeb, možnost systém flexibilně přizpůsobovat svým požadavkům a potřebám a chtějí mít záruku technologického rozvoje a podpory služeb.

 • Firma: PROG-SOFT, spol s r.o.

Informační systém Facility management

Jedná se o modulární aplikaci sestávající se až z 25 modulů, základem pak jsou moduly Nemovitosti, Majetek, Subjekty a Zaměstnanci. Nasazení dalších modulů je pouze otázkou vašeho rozhodnutí.

 • Firma: PROG-SOFT, spol s r.o.

Firemní informační systém Kaskáda

Vznikl po mnohaletých zkušenostech se systémy "klasického typu", jako odezva na obvyklé problémy malých a středních firem, které nechtějí a nemohou implementovat velké komplexní systémy jako SAP apod.

 • Firma: Černý - počítačové služby

RPO - ekonomický informační systém

Tento vlastní SW produkt je určen pro vedení kompletní agendy firem. Je koncipován jako stavebnice, což dovoluje navrhnout optimální sestavu podle zaměření, požadavků a velikosti firmy uživatele.

 • Firma: Černý - počítačové služby

Informační systém pro veřejnou správu

Jaký je rozdíl mezi firmou a institucí veřejné správy? Překvapivě nikoli příliš velký, alespoň pokud se týká množství a složitosti procesů, které je v obou oblastech třeba řídit.

 • Firma: Asseco Solutions, a.s.

Pekárny - informační systém

Pekárenský systém, složený ze samostatných modulů. Je připraven řešit specifické problémy pekáren. Systém je postaven na technologi klient-server SQL. Dále systém podporuje výměnu dat ve formátu EDI.

 • Firma: WERX SYSTEM s.r.o.

Vnitrofiremní informační systémy

Celý projekt budete mít stále pod kontrolou. Na základě analýzy a návrhu vytvoříme klikací model aplikace, který si můžete odzkoušet a vznést včas případné připomínky. Vyhneme se tak zbytečnému navyšování nákladů, souvisejících s přepracováváním již hotového produktu.

 • Firma: UDT s.r.o.

ICN hardware - Informační systém

Potřebujete mít on-line přehled o zakázkách z jakéhokoli místa.Co nabízí náš systém?Evidenci zákazníků: Správa zákazníků a kontaktů, tvorba dotazníků. Evidenci zakázek: Vytváření nabídek, evidenci objednávek, sledování stavu zakázky.

 • Firma: ICN hardware

Webový informační systém ERP live

Architektura systému je založena na aplikačních modulech, čímž je zajištěna vysoká míra přizpůsobivosti a řešení individuálních požadavků na funkčnost či datovou integraci s dalšímy informační systémy a službami.

 • Firma: XEVOS Solutions s.r.o.

Vývoj a implementace varovných a informačních systémů

Varovný Informační Systém Obyvatel Viso je představitelem nové generace bezdrátového obecního rozhlasu a systému varování obyvatel. Varování a vyrozumění obyvatel je jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí.

 • Firma: Vegacom a.s.

Řešení podnikových informačních systémů AutoCont

Hledáte pro Vaše podnikání podnikový informační systém, na který se budete moci spolehnout? Systém dostatečně komplexní, aby pokryl celý Váš podnik či firmu? Nabízíme svým zákazníkům dodává skutečně komplexní podniková řešení, která naplní výše zmíněné obvyklé požadavky.

 • Firma: AutoCont CZ a.s.

Informační systém Economy 10 On-Line

Moderní podnikový informační systém pro vedení běžných podnikových agend. umožňuje instalace od těch nejjednodušších, kdy uživateli stačí pouze adresář (CRM) a fakturace, až po ty hodně složité, kde je třeba již náročná účetní evidence, zahraniční saldokonta v cizí měně, atd.

 • Firma: Karel Jačko - Účtárna za Bukem