Vyhledávání "informační systémy"

Nabízíte "informační systémy" nebo jiné produkty či služby?

Vložit nabídku

Nabízejte je na Tržišti v sekci doporučených nabídek a předběhněte konkurenci!

Informační systém pro média

Řízení a kontrola distribučního plánu. On-line propojení s e-shopem. Automatizovaná tvorba remitend. Elektronický oběh dokladů. Vysoká variabilita při sestavování dealerských slev. Příjem, zadávání a sledování zakázek v průběhu celého obchodního cyklu.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro notářské kanceláře

Adresář (evidence právnických a fyzických osob, kontakty, telefony, ...) Rejstříky (evidence spisů N, D a dalších, statistika). Ověřovací doložky (tisk doložky na etikety). Dokumenty (automatické předvyplnění šablon vytvořených v MS Word).

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro oční optiky

Evidence zakázek pro výrobu, či úpravy brýlí. Evidence zakázek prodeje kontaktních čoček. Evidence jednotlivých měření zraku pacientů, a to jak při jednotlivých zakázkách tak samostatně. Evidence ošetřujících lékařů a receptů na jednotlivé optické pomůcky.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro reklamní agentury

Evidence zakázek – nabídky k zakázkám, evidence nákladových cen, objednávky k dodavatelům, objednávky od odběratelů, fakturace. Sledování čerpání rozpočtu schváleného na danou zakázku.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro specializovaný maloobchod

On-line propojení s e-shopem. Věrnostní klientské programy. Propracovaná cenotvorba. Monitoring prodejnosti jednotlivých produktů ("ležáků“). Řízení a kontrola prodejní sítě (stavu zásob, nevyřízených objednávek).

 • Firma: ABRA Software a.s.

Informační systém pro velkoobchodní prodej

Elektronický oběh dokladů. Sledování a řízení pohybu zboží a materiálu. Možnost hromadně fakturovat dílčí dodávky a komplexně evidovat zakázky. Přehledné sledování úhrady pohledávek a kreditu odběratelů. Detailně propracovaný systém tvorby cen a slev.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Outsourcing informačních systémů

V oblasti podnikového managementu, CRM, ERP a dalších databázových řešení provedeme v libovolném sjednaném rozsahu - úvodní studie, návrh řešení, vývoj software NA MÍRU, dodávka aplikací, implementace, zaškolení obsluhy, technická podpora, servis

 • Firma: Apliko s.r.o.
 • Cena: Cena nabídky

Podnikové informační systémy (ERP)

Autorizovaným Premium Partnerem naší společnosti. Zajišťujeme smluvně především dodávky, implementace a postimplementační podporu produktové řady Abra G3 a G4 a prodej LS/LP (prodej licenční podpory a licenční služby).

 • Firma: SEVENOAKS, s.r.o.

Řídící a informační systém - software

Software je určen ke konfigurování dispečerské mozaiky řízeného pomocí sériového kanálu. Konfigurační software v sobě zahrnuje tabulky adresací jednotlivých signálů, tabulky stavů a nastavení hlavních řídicích parametrů. Aplikace je vytvořena pro 32bitový operační systém.

 • Firma: APEL s.r.o.

Informační systém Infos Silver

Tato verze je primárně určena pro střední a menší společnosti, které požadují vysoký standard služeb, možnost systém flexibilně přizpůsobovat svým požadavkům a potřebám a chtějí mít záruku technologického rozvoje a podpory služeb.

 • Firma: PROG-SOFT, spol s r.o.

Informační systém Facility management

Jedná se o modulární aplikaci sestávající se až z 25 modulů, základem pak jsou moduly Nemovitosti, Majetek, Subjekty a Zaměstnanci. Nasazení dalších modulů je pouze otázkou vašeho rozhodnutí.

 • Firma: PROG-SOFT, spol s r.o.

Firemní informační systém Kaskáda

Vznikl po mnohaletých zkušenostech se systémy "klasického typu", jako odezva na obvyklé problémy malých a středních firem, které nechtějí a nemohou implementovat velké komplexní systémy jako SAP apod.

 • Firma: Černý - počítačové služby

RPO - ekonomický informační systém

Tento vlastní SW produkt je určen pro vedení kompletní agendy firem. Je koncipován jako stavebnice, což dovoluje navrhnout optimální sestavu podle zaměření, požadavků a velikosti firmy uživatele.

 • Firma: Černý - počítačové služby

Informační systém pro veřejnou správu

Jaký je rozdíl mezi firmou a institucí veřejné správy? Překvapivě nikoli příliš velký, alespoň pokud se týká množství a složitosti procesů, které je v obou oblastech třeba řídit.

 • Firma: Asseco Solutions, a.s.

Pekárny - informační systém

Pekárenský systém, složený ze samostatných modulů. Je připraven řešit specifické problémy pekáren. Systém je postaven na technologi klient-server SQL. Dále systém podporuje výměnu dat ve formátu EDI.

 • Firma: WERX SYSTEM s.r.o.

Vnitrofiremní informační systémy

Celý projekt budete mít stále pod kontrolou. Na základě analýzy a návrhu vytvoříme klikací model aplikace, který si můžete odzkoušet a vznést včas případné připomínky. Vyhneme se tak zbytečnému navyšování nákladů, souvisejících s přepracováváním již hotového produktu.

 • Firma: UDT s.r.o.

ICN hardware - Informační systém

Potřebujete mít on-line přehled o zakázkách z jakéhokoli místa.Co nabízí náš systém?Evidenci zákazníků: Správa zákazníků a kontaktů, tvorba dotazníků. Evidenci zakázek: Vytváření nabídek, evidenci objednávek, sledování stavu zakázky.

 • Firma: ICN hardware

Webový informační systém ERP live

Architektura systému je založena na aplikačních modulech, čímž je zajištěna vysoká míra přizpůsobivosti a řešení individuálních požadavků na funkčnost či datovou integraci s dalšímy informační systémy a službami.

 • Firma: XEVOS Solutions s.r.o.

Vývoj a implementace varovných a informačních systémů

Varovný Informační Systém Obyvatel Viso je představitelem nové generace bezdrátového obecního rozhlasu a systému varování obyvatel. Varování a vyrozumění obyvatel je jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných událostí.

 • Firma: Vegacom a.s.

Řešení podnikových informačních systémů AutoCont

Hledáte pro Vaše podnikání podnikový informační systém, na který se budete moci spolehnout? Systém dostatečně komplexní, aby pokryl celý Váš podnik či firmu? Nabízíme svým zákazníkům dodává skutečně komplexní podniková řešení, která naplní výše zmíněné obvyklé požadavky.

 • Firma: AutoCont CZ a.s.

Informační systém Economy 10 On-Line

Moderní podnikový informační systém pro vedení běžných podnikových agend. umožňuje instalace od těch nejjednodušších, kdy uživateli stačí pouze adresář (CRM) a fakturace, až po ty hodně složité, kde je třeba již náročná účetní evidence, zahraniční saldokonta v cizí měně, atd.

 • Firma: Karel Jačko - PULS

Modulový ekonomický informační systém Periskop

Je ucelený informační systém zaměřený na řešení problematiky automatizovaného zpracování dat a informací v obchodních, výrobních a jim podobných organizacích. Zpracovává ekonomické informace související s řízením podniku. Základem je vedení podvojného účetnictví s vazbou na finanční analýzu.

 • Firma: ACCORD, spol. s r. o.
 • Cena: od 105 000,- Kč bez DPH

Nevíte si rady s interním informačním systémem?

Když sledování interní firemní komunikace, zadávání objednávek, skladová politika nebo personální řízení je založené na excelovské tabulce, která se už dávno stala nepřehlednou, je čas na Interní informační systém. Systém je modulární, takže si pořídíte jen takové funkce, které Vaše firma potřebuje. Nasazení prvních modulů probíhá velmi rychle, přechod od stávajících procesů je pozvolný a implementace probíhá postupně podle potřeby.

 • Firma: Stedina s.r.o.

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PRO KAŽDOU FIRMU

Modulární informační systém ABRA je ideálním řešením pro evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování. Nabídne volbu z takřka 80 modulů a dalších doplňujících funkcí, ze kterých si svůj systém na míru sestaví firma každé velikosti a oboru. V ČEM VÁM SYSTÉM OD ABRY POMŮŽE? Ve sjednocení evidencí, které jste dříve udržovali samostatně. V evidenci obchodních příležitostí...

 • Firma: ABRA Software a.s.
 • Cena: na vyžádání

WAM S/3 - komplexní informační systém

Komplexní řešení od jednoho dodavatele, bereme odpovědnost za celý proces budování IS, včetně HW. Jednotné uživatelské rozhraní. Schopnost reagovat na požadavky informační strategie uživatele, bezpečnost dat. Možnost obousměrné replikace. Garance rozvoje systému.

 • Firma: MIKROS,a.s.

Výroba a TPV v informačním systému Signys

Výrobní informační systém Signys® je určen k evidenci, podpoře řízení, plánování a analýze činností probíhajících během výrobního procesu. Výroba v IS Signys podporuje požadavky norem ISO. Logicky lze modul Výroby rozdělit na části technická příprava výroby, vlastní řízení výroby a plánování výroby. Všechny uvedené oblasti výrobního systému jsou stejně důležité a úzce na sebe navazují. Modul Výroba je detailně propojen s obchodní, skladovou...

 • Firma: Tresoft s.r.o.

Infomační systém Helios: Hoteliérství, hotelový informační systém

Tato oblast podnikání charakterizuje firmy působící v cestovním ruchu, konkrétně jsou to ubytovací zařízení hotelového typu. Mají stálou recepci, primárně poskytují služby v oblasti ubytování a přidružené služby související s ubytováním i využitím volního času.

 • Firma: Asseco Solutions, a.s.

Informační systém pro plastikářskou výrobu a prodej

Možnost rychle získávat přesné hodnoty plánovaných výrobních nákladů, např. v členění na jednotlivé položky. Variantní technologické postupy a kusovníky podporující stromovou strukturu, inverzní zobrazení. Víceúrovňové kalkulace (prognóza, plánovaná a výsledná kalkulace).

 • Firma: ABRA Software a.s.

Estone - Unikátní logistický informační systém

Tento systém přináší lokální webové rozhraní šité na míru potřebám lokálního trhu pro globální aplikaci BDP – Smart využívanou celosvětově pobočkami sítě BDP International. Proto její vyžití uspokojí jak potřeby lokální firmy, tak potřeby lokálních poboček nadnárodních firem.

 • Firma: BDP-WAKESTONE s.r.o.

Informační systém CRM Leonardo Industry

Snadno přizpůsobitelné řešení širokým potřebám zákazníků. CRM Leonardo Industry vychází ze specifických podmínek daných odvětví, reflektuje hlavní business aktivity a maximálně urychluje a zjednodušuje využití nejnovějšího know-how.

 • Firma: D3Soft s.r.o.