Vyhledávání "informační systémy"

Nabízíte "informační systémy" nebo jiné produkty či služby?

Vložit nabídku

Nabízejte je na Tržišti v sekci doporučených nabídek a předběhněte konkurenci!

Řízení stavební výroby

RSV pokrývá specifické požadavky stavebních firem v oblasti informačního systému. V kombinaci s některým z ERP systémů používaných na trhu České nebo Slovenské republiky vytváří integrovaný informační systém.

 • Firma: First information systems, s.r.o.

Obchodní a účetní program

Hlavní činností je vývoj informačního systému a dodávky služby z oblasti "Business Services". Celý proces vývoje, výroby, distribuce a servisu vlastního informačního systému i návazných služeb, zaměřujeme zejména na klienty podnikající v oblasti obchodu.

 • Firma: APSi s.r.o.

Program pro města i malé obce

Technická mapa města a obce, spojení všech geodetických prací v obci s katastrem a dalšími daty, informační systémy měst, obcí a jiných územních celků, dodávka SW i HW pro vlastní použití mapy města /obce a informačního systému.

 • Firma: GEOPLAN - HK s.r.o.

Systém IVVS

Informační výstražný a varovací systém (IVVS) je tzv. místní informační systém (MIS) na bázi (obecního) rozhlasu (libovolného typu) a / nebo kabelové televize umožňující hlášení nejen běžných zpráv informativního charakteru.

 • Firma: Garadic s.r.o.

Iimplementační a konzultační služby

Poskytujeme komplexní implementační a konzultační služby v oblasti informačních systémů a informačních technologií v devíti zemích a na třech kontinentech světa. Disponujeme zkušenostmi s implementací a podporou informačních systémů SAP a ELO DMS. Naše řešení chrání know-how zákazníků.

 • Firma: PREGIS, a.s.

Správa objednávek

Objednávkový systém v administraci je stejně jako katalog zboží propojitelný s jiným informačním systémem, případně se systémem dodavatele. Manuální práce s objednávkami je pak velmi snadná a intuitivní.

 • Firma: netdevelo s.r.o.

Implementační služby

Implementace personálního informačního systému je ucelený soubor služeb určený k plynulému nasazení personálního a mzdového informačního systému do plného provozu v co nejkratším čase. Součástí implementace je převod dat z původního systému, instalace, školení uživatelů i dozor při ostrém provozu.

 • Firma: KS - program, spol. s r.o.

Produkty - ERP systém ABRA G4

ABRA G4 je nejvýkonnější informační systém z řady ABRA, který je maximálně stabilní a škálovatelný s kvalitní technologií a zárukou včasných legislativních aktualizací systému.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Navigační systémy

Orientační, navigační a informační systémy, reklamní plochy. Ve výstavbě městských orientačních systémů zastupujeme městské části Ostrava–Poruba, Slezská Ostrava a město Fulnek.

 • Firma: Petr Prokop - Proschef

Infomační systém Helios: Ulity, vodovody a kanalizace

Z pohledu možností využití informačního systému Helios je velice zajímavá branže vodovodů a kanalizací, přičemž výhodou systémů je jejich připravenost a schopnost přizpůsobení se této oblasti.

 • Firma: Asseco Solutions, a.s.

Systém INFORM

Variabilní informační, orientační a reklamní systém, který doplňuje dopravní značení ve městě. A to bez finančního zatížení správce komunikace nebo města. Výrazným prvkem systému jsou směrové šipky.

 • Firma: I N F O R M, v.o.s.

Outsourcing IT

Provoz informačního systému na našem hostovaném serveru na páteřní síti. Uživateli odpadne veškerá agenda související se správou systému, nemusí investovat do hardaware nebo software na serverové straně.

 • Firma: BETASOFT s.r.o.

Prezentační a informační tabule a panely

Vytvoříme naváděcí prvky, výlohy, informační systémy, vozidla a na spoustu dalších reklamních ploch. Použití prezentačních a informačních tabulí a panelů je např. v interiérech obchodů a firem, na stěnách budov, na zdech a plotech, ve výstavních expozicích apod.

 • Firma: Apromo s.r.o.

Informační panely

Jedná se o informační elektronické tabule, jejichž funkčnost a vzhled jsou optimalizovány pro nasazení v informačních systémech železničních a autobusových stanic a zastávek. Základní vlastnosti: zobrazovací prvky LCD nebo LED, kontrast a čitelnost na přímém slunci, dlouhá životnost atd.

 • Firma: GEMA - Infos, s.r.o.

Informační technologie

Informační technologie jsou to proto, aby vám usnadnily vaše podnikání. Vyžadují však vysokou odbornost při budování a správě počítačové sítě, při správě serverů a pracovních stanic, při zavádění informačního systému, při instalaci různých aplikací.

 • Firma: Ing. Milan Charousek

Online internetový obchod i-Obchod

Nadstavba k obchodnímu systému Shoptronic pro elektronické on-line obchodování, systém zobrazuje aktuální prodejní ceny pro přihlášeného odběratele, které vycházejí z jeho cenových a slevových nastavení tak, jak jsou definovány v napojeném firemním informačním systému Shoptronic.

 • Firma: OMEGA, s. r.o.

Technická školení a workshopy

Nabízíme systém vzdělávání, který pomáhá začínajícím i pokročilým uživatelů produktů Abra využívat informační systém naplno. Vedle jednorázových technických školení jsou to i vstupní uživatelská školení, zaměřená na základní pravidla užívání systémů.

 • Firma: ABRA Software a.s.

Hotelový systém Horec

Hotelový systém Horec je přirozeným pokračováním původního systému Horec-Dos, s využitím dlouholetých zkušeností vývoje původního systému a s použitím nejnovějších vývojových a informačních technologií a zároveň představuje na trhu úplně novou generaci a kvalitu zpracování informací.

 • Firma: S&K KONTAKT spol. s r.o.

Systém evidence a inventarizace majetku

Systém může fungovat jako nadstavba již užívaného informačního systému (data jsou z tohoto systému importována), nebo může sloužit přímo jako jediná, „kmenová“ evidence. Jednotlivé položky majetku jsou označeny plastovou omyvatelnou a otěruvzdornou etiketou s čárovým kódem.

 • Firma: KODYS, spol. s r.o.

Skladování zboží

Při skladování využíváme warehouse management systém, který je založen na jednoznačné identifikaci zboží čárovým kódem a adresnosti uskladnění. Systém umožňuje on-line propojení mobilní výpočetní techniky s vnitropodnikovým informačním systémem.

 • Firma: INTEC - export a import,spol.s r.o.

Strojírenská výroba - Infomační systém Helios

Pro výrobní podniky z oblasti strojírenství jsou dnes informační systémy zcela nepostradatelné. Dělí se zde do dvou skupin. První představují systémy MES (Manufacturing Execution Systems), druhou zastupují moduly Výroba, které jsou součást ERP systému.

 • Firma: Asseco Solutions, a.s.

Redakční systém Is>content

Is>content je redakční systém pro tvorbu www prezentací, informačních portálů i systémů on-line obchodování. Redakční systém poskytuje tvůrcům www stránek plnou svobodu, aniž by ke své činnosti potřebovali programátora.

 • Firma: MAGICWARE, spol. s r.o.

CRM sytémy a zakázkový vývoj software

Jedním z dalších oborů našeho studia je vývoj informačních systému na zakázku, dle přesných požadavků klienta. Tyto systémy mají obrovskou výhodu, že není zapotřebí se přizpůsobovat jejich funkcionalitě, ale systémy jsou zcela přizpůsobeny Vašim požadavkům a potřebám.

 • Firma: 11 Studio s.r.o.

Speciální a ostatní práce

3D zaměření a dokumentace staveb, modely terénu, stavební zaměření skutečného stavu budov (jako podklad pro rekonstruce), měření svislostí, budování a údržba geografických informačních systémů.

 • Firma: GEOTERC-geodetická kancelář

Systém Net WinMed

Net WinMed® je počítačový informační systém, založený na moderních technologiích, určený pro léčebny dlouhodobě nemocných, psychiatrické léčebny, hospice a další odborné léčebné ústavy.

 • Firma: DATA-PLAN Bohemia spol. s r.o.

Orsoft web

Orsoft web je nový produkt, který je určen pro zákazníky, kteří již pracují s informačním systémem Orsoft. Umožňuje přístup k vybraným informacím z IS Orsoft prostřednictvím webového prohlížeče.

 • Firma: ORTEX spol. s r.o.

Aplikace Muzoaris

Výstup Muzoaris pro příspěvkové organizace. Jde o aplikaci, která exportuje z uživatelských výkazů pro příspěvkové organizace dávku, kterou lze přenést do Automatizovaného rozpočtového informačního systému.

 • Firma: Byznys software, s.r.o.

Služby a poradenství v dopravě

Individuální logistická řešení podporovaná profesním logistickým informačním systémem, v pronajatých skladech zajistíme nejen skladování a distribuci, ale v návaznosti na potřeby Vaší společnosti i komplexní logistiku.

 • Firma: PROMET LOGISTICS a.s.

Elektronická zabezpečení

Provádíme elektrická zabezpečovací signalizace, elektrická požární signalizace, průmyslová televize, počítačová síť, informační technologie, telekomunikační rozvody, pobočkové telefonní ústředny, přístupové systémy, atd.

 • Firma: Ján Ptáček

Řízení kopírovacích strojů

Tato aplikace slouží pro řízení přístupu ke kopírovacím strojům pomocí identifikační karty, počítání provedených kopií a přenosu těchto údajů do informačního systému firmy.

 • Firma: ESKON s.r.o.