Vyhledávání "čerpadla vody"

Doporučujeme

Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na druhé. Tepelné čerpadlo pracuje na podobném principu jako chladničky nebo klimatizace, ale pouze v opačném režimu.

 • Firma: CHLADÍRENSKÝ SERVIS JEDLIČKA s.r.o.
 • Cena: dle zakázky

Tepelná čerpadla voda-voda

Teplo obsažené v podzemní vodě představuje rovněž teplo geotermální. I toto teplo se může za určitých podmínek využívat. To zajišťují tepelná čerpadla označená jako systém voda - voda.

 • Firma: Teplocom.cz s.r.o.

Tepelná čerpadla voda/voda

Systém voda/voda je založen na odčerpávání vody z jedné studny (čerpací). Voda následně protéká výměníkem tepelného čerpadla (přičemž se ochladí asi o 3 °C) a pak je vrácena do druhé studny (vsakovací). U tohoto systému je třeba klást zvýšený důraz na dostatečnou plochu vsakovací studny atd.

 • Firma: APEX EURO s.r.o.

Tepelná čerpadla voda-voda

Zde se zdrojovým médiem stává voda, tepelný had čerpadla je umístěn na dně rybníka, řeky, bazénu a jiných vodních nádrží. Přesto že toto řešení vyžaduje takovýto zdroj nablízku instalaci, je dnes hojně využíváno.

 • Firma: Josef Rožníček

Tepelné čerpadlo voda/voda

Pro tento systém je přírodním zdrojem povrchová,podzemní nebo spodní voda.Ze zdroje odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a zase ji vracíme zpět do země druhou (vsakovací) studnou.

 • Firma: BARNATHERM s.r.o.

Tepelná čerpadla voda-voda

Minimalizace hluku a rozměrů byly jedny z mnoha požadavků při vzniku těchto modelů. Již základní regulace Siemens umí provozně levné pasivní chlazení. Na přání lze dodat s aktivním chlazením. Volitelně v provedení s výstupní teplotou až 75°C.

 • Firma: HOTJET CZ s.r.o.

Tepelná čerpadla země-voda

Dodáváme tepelná čerpadla země-voda. S tepelnými čerpadly země-voda od firmy Nibe ušetříte až 75 % energie na vytápění. Díky více než třicetiletým zkušenostem ve vývoji a výrobě tepelných čerpadel je v současnosti výrobcem nejúspornějších tepelných čerpadel systému země-voda a voda-voda.

 • Firma: ZIKA CZ s.r.o.

Tepelná čerpadla země-voda

Tepelná čerpadla země-voda pracují na podobném principu jako tepelná čerpadla voda-voda. Zdrojem tepla je zemní kolektor, vrt nebo studna. Tyto vyspělé jednotky jsou schopny provádět ohřev vody na výstupní teplotu až 75°C. Vyberte si tepelná čerpadla země-voda a my vám je namontujeme.

 • Firma: Jiří Otisk

Tepelná čerpadla země - voda

Tepelné čerpadla systému země/voda, voda/voda slouží pro vytápění rodinných domů či jiných objektů. Jsou především navržena pro velice jednoduché a uživatelsky přátelské ovládání.

 • Firma: TEPELNÁ ČERPADLA LUDVÍK s.r.o.

Tepelná čerpadla země-voda

Dodáváme kvalitní švédská čerpadla NIBE. Tato tepelná čerpadla využívají jako zdroj tepla energii uloženou v zemi nebo ve spodní vodě. Při použití tepelných čerpadel země—voda firmy NIBE snížíte spotřebu energie pro vytápění až o 75 %. Tepelná čerpadla země—voda firmy NIBE umožňují též provádět chlazení místností v režimu tzv. pasivního nebo aktivního chlazení.

 • Firma: YPSILON PLUS s.r.o.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Nabízíme tepelná čerpadla vzduch-voda. Instalací tepelného čerpadla systému vzduch-voda od Nibe můžete díky vysoce efektivní funkci až do venkovní teploty –20°C snížit spotřebu energie pro vytápění, ohřev teplé vody a ohřev bazénu ve srovnání s běžnými topnými systémy až o 65%.

 • Firma: ZIKA CZ s.r.o.

Tepelná čerpadla země-voda

Instalace těchto čerpadel je vhodná zejména v chladnějších oblastech, případně v místech, kde nelze instalovat tepelná čerpadla vzduch – voda, např. z důvodu nedostatku místa nebo z důvodu narušení vzhledu budovy.

 • Firma: Teplocom.cz s.r.o.

Tepelná čerpadla vzduch — voda

Tato tepelná čerpadla přeměňují na teplo energii obsaženou ve venkovním vzduchu. Instalací tepelného čerpadla vzduch—voda můžete snížit spotřebu energie pro vytápění až o 65 % ve srovnání s běžnými otopnými systémy.

 • Firma: INMONT CHEB s.r.o.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla využívající jako zdroj energie okolní vzduch patří k nevyhledávanějším typům čerpadel. Vyznačují se jednoduchou instalací, velmi příznivou cenou a univerzálním použitím nejen pro vytápění a ohřev teplé vody, ale např. i pro ohřev bazénové vody v období mimo topnou sezonu.

 • Firma: Teplocom.cz s.r.o.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda čerpají tepelnou energii ze vzduchu, pomocí které v systému ohřívají vodu. Velkou výhodou těchto tepelných čerpadel je, že nezabírají místo v domě, protože jsou umístěné venku. Jejich povrch je vyroben z kvalitního nerezového plechu, a proto u nich nedochází ke korozi.

 • Firma: Jiří Otisk

Čerpadla na mírně znečištěnou vodu

Kompaktní drenážní kalové čerpadlo s unikátním oběžným kolem Vortex ze speciální pryskyřice s mimořádnou odolností proti otěru. Vhodné i pro čerpání vody s velmi abrazivními nečistotami.

 • Firma: Jindřich Amler

Tepelná čerpadla země/voda

Tepelná čerpadla země | voda Stiebel Eltron se navenek vyznačují exkluzivním designem a uvnitř vynikající skladbou špičkových komponentů, zaručující dosažení vynikajících výkonových parametrů.

 • Firma: INTRAM elektro s.r.o.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla Hotjet P jsou speciálně upravená pro vytápění bazénů. Obsahují speciální titanový výměník odolný chemicky upravené vodě a 50mm vývody pro připojení bazénových hadic. Tepelná čerpadla obsahují díly světových značek - např. kompresory Copeland Scroll nebo expanzní ventily alco.

 • Firma: DIAMANT UNIPOOL s.r.o.

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Zcela nová generace venkovních kompaktních jednotek vše v jednom, nástupce modelů Hotjet AS a AT. Novinka od průkopníka masových instalací venkovních kompaktních tepelných čerpadel vzduch-voda v České republice.

 • Firma: Golden Gates mont s.r.o.

Tepelná čerpadla země – voda

Tepelná čerpadla země-voda poskytují stabilní výkon a úspory, které dosahují až 70% provozních nákladů na provoz tradičního topného systému. Zmiňovaná stabilita se projevuje i ve velmi dlouhé životnosti celého systému.

 • Firma: SVP solar, s.r.o.

Tepelná čerpadla země – voda

Tepelné čerpadlo země-voda, zvláště vhodné pro aplikace se zemním kolektorem. Výkonová řada je odstupňována v sedmi stupních od 9 kW do 63 kW vyniká výborným poměrem cena/výkon a velmi tichým provozem.

 • Firma: M-SOLAR.TOP, s.r.o.

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Tepelná čerpadla se řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního vzduchu a převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění a přípravu teplé vody.

 • Firma: STYROLA a.s.

Tepelná čerpadla vzduch – voda

nstalací tepelného čerpadla systému vzduch-voda můžete díky vysoce efektivní funkci až do venkovní teploty –20°C snížit spotřebu energie pro vytápění, ohřev teplé vody a ohřev bazénu ve srovnání s běžnými topnými systémy až o 65%.

 • Firma: SVP solar, s.r.o.

Tepelná čerpadla země-voda

Voda a země jsou primární přírodní zdroje tepla a mohou tak člověku poskytovat stabilní tepelný zdroj. Tepelná čerpadla země-voda převádí sluneční tepelnou energii akumulovanou v zemské kůře či geotermální energii na tepelnou, která se poté využívá k vytápění objektů.

 • Firma: EVANET-COOL, s.r.o.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Instalací tepelného čerpadla systému vzduch-voda můžete díky vysoce efektivní funkci až do venkovní teploty –20°C snížit spotřebu energie pro vytápění, ohřev teplé vody a ohřev bazénu ve srovnání s běžnými topnými systémy až o 65%.

 • Firma: Richard Gabriš

Tepelné čerpadlo vzduch/voda

Teplo se získává energii z okolního vzduchu, i pokud venkovní teplota klesne až na -15°C. Energii získanou při nízké teplotě přečerpají na vyšší teplotu až +50°C. Teplo předané v tepelném čerpadle do topné vody je tedy možné následně využít pro vytápění.

 • Firma: BARNATHERM s.r.o.

Tepelná čerpadla země - voda

Minimalizace hluku a rozměrů byly jedny z mnoha požadavků při vzniku těchto modelů. Již základní regulace Siemens umí provozně levné pasivní chlazení. Na přání lze dodat s aktivním chlazením. Volitelně v provedení s výstupní teplotou až 75°C.

 • Firma: Golden Gates mont s.r.o.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Díky použitému technickému řešení mají tepelná čerpadla řadu výhodných vlastností. Vysoká účinnost a z ní vyplývající nízká spotřeba el. energie. Velký rozsah provozních venkovních teplot -20°C~35°C umožňuje celoroční provoz.

 • Firma: TEPELNÁ ČERPADLA LUDVÍK s.r.o.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Vzhledem k nenáročné instalaci dnes jeden z nejpouživanějších systémů. Čerpadlo získává energii z okolního venkovního vzduchu. Platí samozřejmě pravidlo, že čím vyšší je teplota venkovního vzduch, tím větší je tepelný zisk, nicméně se slušným výkonem lze čerpadlo provozovat až do teploty –15°C.

 • Firma: Josef Rožníček

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Jedná se o celosvětově osvědčenou dělenou konstrukci, u které je vlastní TČ rozděleno do dvou hlavních částí. Ve venkovní jednotce je umístěn kompresor s protihlukovou izolací, tiché ventilátory, expanzní ventil a výparník.

 • Firma: ACOND a.s.